> ?>

Wij stellen de lastige vragen die nooit eerder zijn gesteld

Beter inzicht, betere grip

Ondernemen. Iedere organisatie doet dit met zijn eigen missie en visie, maar gezamenlijk gericht op productiviteit en doeltreffendheid. Naast kansen kent de huidige wereld helaas ook diverse bedreigingen, zeker nu steeds meer processen worden ondersteund door automatisering.

Global-e Information Security & Privacy helpt uw organisatie sterker, pro-actiever en stabieler te maken vanuit de focus van informatiebeveiliging en compliance. Samen met u brengen wij uw processen, informatie en systemen in kaart met daarbij de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy-compliance. Vervolgens pakken we op een praktische, doeltreffende manier de pijnpunten aan.

Zo heeft u beter inzicht en daarbij een betere grip op uw organisatie.


Leer ons kennen

Wij delen graag informatie over ons vakgebied en onze dagelijkse werkzaamheden via LinkedIn en via onze nieuwsbrief. Wij brengen regelmatig interessante zaken onder de aandacht die ook voor uw organisatie van belang kunnen zijn.

Ook komen wij graag vrijblijvend bij u op bezoek of, digitaal, via een Teams meeting om uw vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te bespreken.


Onze missie

Onze missie is om een betrouwbare, praktisch gerichte en bekende samenwerkingspartner te zijn voor het MKB op het gebied van informatiebeveiligings- en privacyvraagstukken. 

Onze visie

Onze visie is dat onze klanten sterker, pro-actiever en stabieler worden door het afnemen van onze diensten, in de vorm van een beter inzicht, aanpak van en daarmee een betere weerbaarheid tegen de risico’s die spelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy-compliance. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Om u een beeld te geven van onze aanpak, vindt u hieronder enkele voorbeelden van casussen bij onze klanten. Vanuit onze missie handelen wij graag vanuit een praktisch oogpunt. Oplossingsgericht, maar rekening houdend met de praktijk, uw organisatie en uw medewerkers.

Voorbeeldcasus

Een IT verantwoordelijke kreeg geen grip op informatiebeveiligingsonderwerpen noch voet aan de grond bij het management om dit op de kaart te zetten.

Hij maakte zich daar zorgen over, omdat hij als IT verantwoordelijke steeds meer te maken krijgt met deze zaken en als aanspreekpunt werd gezien.

Onze oplossing

Wij voerde een MPT-scan uit en maakte een goed onderbouwde actielijst met verbeterpunten t.a.v. informatiebeveiliging. De resultaten en deze lijst werden gepresenteerd aan het managementteam.

Het onderwerp staat sindsdien op de managementagenda.

Voorbeeldcasus

De klant ondervond problemen met belangrijke apparatuur.

De leverancier blijkt onderhoud niet volledig te hebben uitgevoerd, maar door gebrek aan kennis bij de klant en te groot vertrouwen in de leverancier is dit niet eerder onder de aandacht gekomen.

Onze oplossing

Wij ontwikkelde een voor de klant passende methode om leveranciers te selecteren en beoordelen.

Daardoor komen onwenselijke situaties sneller in beeld en is er structureel en professioneel onderhoud van de relaties met leveranciers.