> ?>

Onze dienstverlening is gebaseerd op een pro-actieve benadering

Onze diensten

Global-e IS&P ondersteunt uw organisatie op een creatieve en doeltreffende manier. Met onze houvast in de kennis van de AVG en ISO27001 spelen wij graag praktisch in op de vragen waar u tegenaan loopt.

Om u een beeld te geven waar u aan kunt denken, vindt u hieronder enkele voorbeelden van onze diensten. Wij spelen graag in op uw behoefte, dus neem gerust contact op met uw ideeën of uitdagingen rondom informatiebeveiliging en/of privacy.

Staat uw dienst er niet bij? Geen nood. Global-e IS&P is een creatieve partij die zich graag aanpast naar uw wensen. Dus heeft u een andere vraag: neem dan gerust contact met ons op. Dan gaan wij graag met u in gesprek hoe wij vanuit onze expertise uw organisatie zo goed mogelijk kunnen helpen op het gebied van informatiebeveiliging en/of privacy.


MPT-scan informatiebeveiliging

U leest de berichten in de media over datalekken en hacks, en bent er niet helemaal gerust op dat alle zaken binnen uw bedrijf goed geregeld zijn? Om snel een goed beeld te krijgen van waar de uitdagingen voor uw specifieke organisatie liggen, kunnen wij een MPT-scan Informatiebeveiliging uitvoeren. Op basis van onze MPT-methode brengen wij voor u in beeld of de risico’s met name op het gebied van bewustzijn (mens), processen of techniek liggen. Zo kunt u een goede afweging maken en de verbeteringen doorvoeren op de plaatsen waar deze het hardste nodig zijn.

 • Snel inzicht in de hoofdzaken ten aanzien van informatiebeveiliging.
 • Boost de algehele bewustwording in uw organisatie, zowel bij medewerkers als management.
 • Inclusief presentatie van de resultaten aan het management team.
 • U ontvangt concrete actielijst waar u direct mee aan de slag kunt.


Basis informatiebeveiliging

U wilt graag aan de slag op het gebied van informatiebeveiliging. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van eigen beleid, ten behoeve van de ambities van uw organisatie, op aandringen van uw accountant of vanuit een andere partij die u daartoe motiveert. Maar het ontbreekt binnen uw bedrijf aan kennis om dit goed vorm te geven.

De dienst ‘Basis informatiebeveiliging’ geeft een kickstart aan uw organisatie voor een periode van tenminste één jaar ten aanzien van informatiebeveiliging. Met een op de ISO27001 gebaseerde strategische aanpak maken wij met u een bij uw organisatie passend plan van aanpak. Iedere maand zijn wij een aantal dagdelen aanwezig en werken wij aan het opbouwen van een basis informatiebeveiligingsbeleid. Daarbij worden ook praktische zaken meegenomen, zo is onze consultant ook aanspreekbaar voor beveiligingsmeldingen van uw medewerkers en schrijft deze maandelijks over de werkzaamheden om het bewustzijn in de organisatie te motiveren. Na afloop van deze afgesproken periode heeft u de keuze om de reeds ingerichte taken zelf over te nemen of de samenwerking met onze consultant voort te zetten.

 • Voor een langere periode expertise in huis om daadkrachtig aan informatiebeveiliging te werken.
 • Bewustwording is inherent onderdeel van deze dienst op basis van de maandelijks te verwerken onderwerpen.
 • Consultant stelt zich op als interne Security Officer en is daarmee bereikbaar en in nauw contact met uw organisatie.
 • U bezit aan het einde van dit traject een basaal informatiebeveiligingsbeleid.
 • Daarnaast zijn diverse basale, praktische elementen ingericht in uw organisatie.


Bewustwording as-a-service

Vindt u het belangrijk dat uw medewerkers de nodige kennis hebben over de risico’s in hun dagelijkse praktijk? Of misschien verwacht u door de aard van uw bedrijfsvoering nog een beetje meer van uw medewerkers dan basale kennis van dit soort zaken? Dan helpen wij u graag op een creatieve manier met bewustwordings-activiteiten afgestemd op uw organisatie. Samen met u stemmen we af wat de kernboodschap moet zijn en hoe deze het beste onder de aandacht gebracht kan worden bij uw medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld een presentatie zijn, maar ook meer ludieke acties behoren tot de mogelijkheden.

Bewustwordingsacties kunnen gaan over basisonderwerpen als spam, phishing en datalekken, maar u kunt ook een invullen kiezen die inspeelt op uw bedrijfsvoering. Wij organiseren en faciliteren deze acties naar uw wens eenmalig of met een vooraf afgesproken frequentie, zodat uw medewerkers scherp en alert zullen zijn. U kunt kiezen voor een digitale bijeenkomst, fysiek op uw locatie of in onze Experience Room (maximaal 50 personen) van Global-e in Rijen.

Wilt u het echt spectaculair maken? Dan hebben wij ook connecties om een demo van een ethical hacker te organiseren of veroorzaken we vooraf een phishing-test binnen uw organisatie.

 • Wij nemen u de zorg uit handen, zodat het u zo min mogelijk tijd kost.
 • Kan zowel digitaal, intern als extern op onze locatie in Rijen worden georganiseerd.
 • De bewustwordingsactie wordt zo goed mogelijk op uw organisatie afgestemd.
 • Kan zowel Nederlands- als Engelstalig worden georganiseerd.
 • Uw medewerkers zijn weer op de hoogte van de meest actuele punten t.a.v. informatiebeveiliging.

Basis AVG

Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht, beter bekend als de AVG of de internationale afkorting GDPR. Deze wet heeft veel stof op doen waaien en legt regels op aan iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Afhankelijk van de aard van u organisatie heeft u ook in meerdere of mindere mate te maken met de AVG. Veel organisaties hebben dit nog niet op orde en/of realiseren zich de sterke connectie tussen informatiebeveiliging en privacy niet.

Wij helpen u bij het inrichten en uitvoeren van uw verplichtingen onder de AVG, zodat datalekken worden voorkomen of in ieder geval correct worden gemeld. Ook maken we met u het verwerkingsregister en zijn wij het aanspreekpunt binnen uw organisatie ten aanzien van privacy. Hierbij onderhouden wij nauw contact met uw organisatie en medewerkers en schuiven wij waar nodig aan bij het management.

 • Voor een langere periode expertise in huis om daadkrachtig aan privacy-compliance te kunnen werken.
 • Bewustwording is inherent onderdeel van deze dienst.
 • Consultant stelt zich op als interne Privacy Officer en is daarmee bereikbaar en in nauw contact met uw organisatie.
 • U bezit aan het einde van dit traject de voor uw organisatie verplichte documenten rondom de AVG.
 • Daarnaast zijn diverse basale, praktische elementen ingericht in uw organisatie.