> ?>

Wij brengen processen, informatie en systemen in kaart met daarbij de risico’s

Uw privacy

Wie zijn we?

Global-e Information Security & Privacy B.V.
Europalaan 5
5121 DH Rijen
06 34 11 61 97
info@global-isp.nl

Ons site-adres is: https://www.global-isp.nl.
Bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 61943444.

Wij zijn een onafhankelijk opererend onderdeel van de Global-e groep uit Rijen, waar ook Global-e Datacenter B.V. en Global-e ICT solutions B.V. toe behoren.

Verwerking van persoonsgegevens

Contactformulier(en)
Bij het invullen van formulieren, ontvangen wij deze (persoons)gegevens met als doel te kunnen reageren op de gestelde vraag of gemaakte opmerking. Deze gegevens ontvangen wij als email en worden alleen gebruikt voor het hierboven genoemde doel.
Deze verwerking gaat op basis van toestemming, welke de betrokkene geeft door het formulier in te vullen.

Prospects
Wij verwerken gegevens van onze prospect. Dat betreft met name gegevens van onze contactpersonen (namen, emailadres, telefoonnummer, bezoekadres en functie binnen de organisatie).
Deze verwerking gaat op basis van gerechtvaardigd belang.

Als een prospect een klant is van één van de Global-e zusterbedrijven, zal Global-e IS&P altijd toestemming vragen aan de prospect voor het opvragen van gegevens bij deze zusterbedrijven.
Deze verwerking gaat op basis van toestemming, welke verbaal, via een emailbericht of op papier kan worden afgegeven door de prospect.

Klantgegevens & Contactpersonen
Wij verwerken gegevens van onze klanten. Dat betreft met name gegevens van onze contactpersonen (namen, emailadres, telefoonnummer, bezoekadres en functie binnen de organisatie). Tevens kunnen er gegevens worden gebruikt van overige medewerkers, veelal in het kader van een uit te voeren onderzoek.
Deze verwerking gaat op basis van een opdrachtomschrijving en/of opdrachtbevestiging en zodoende is de grondslag voor deze verwerking een overeenkomst.

Cookies

Onze website maakt alleen gebruik van functionele en statistische cookies. Deze statistieken worden anoniem verzameld om de werking van onze website te kunnen monitoren. Er worden daarbij dus geen persoonsgegevens verzameld.

Ingesloten inhoud

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Delen van gegevens

Gegevens over de inhoud van de opdrachten t.a.v. onze klanten en andere personen die contact met ons opnemen, worden niet gedeeld met andere partijen. Ook niet met de zusterorganisaties Global-e ICT solutions en Global-e Datacenter, afgezien van de gedeelde bestuurder van deze partijen mits daarvoor aanleiding is.

Als het noodzakelijk is om gegevens te delen met derden, zal Global-e IS&P daarvoor toestemming vragen aan de betrokkene.

Een uitzondering t.a.v. administratieve processen wordt hieronder besproken.

Verwerkers

Global-e ICT solutions
De administratie van Global-e ICT solutions vervult een taak t.a.v. facturering en andere administratieve handelingen. Daarvoor zijn facturatiegegevens, met de naam van bijbehorende contactpersoon, bekend bij deze verwerker en worden in urenregistratie notities gemaakt in ruime zin over wanneer er is gewerkt voor een bepaalde klant. Global-e ICT solutions gebruikt deze gegevens alleen voor het verwerken van deze administratieve processen en niet voor eigen (commerciële) doeleinden.

Microsoft Office 365
Global-e IS&P werkt volledig in een online omgeving van Microsoft Office 365. De gegevens die daarin worden verwerkt zijn opgeslagen binnen Europa.

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard volgens de wettelijke standaarden van het bewaren van administratieve gegevens. De administratie van Global-e ICT solutions is hierbij de verwerker.

Locatie gegevens

Gegevens worden alleen verwerkt in landen waar de GDPR van toepassing is.

Rechten onder de AVG

Vanzelfsprekend hanteren wij de rechten zoals deze binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgelegd. Zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over deze rechten.

Neem contact op met info@global-isp.nl voor klachten en het doen van een beroep op de AVG rechten.